Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika rtů

 

Smyslné rty jsou atributem ženskosti a přitažlivosti již odnepaměti. Ženy s úzkými rty působí chladným, či zlým dojmem, mnohdy postrádají pocit svůdnosti a sexapealu, který ovšem k ženám patří a potřebují ho.

V současné době existuje mnoho řešení jak zvětšit objem rtů. Některé jsou velmi dočasné, jako jsou pop-up rtěnky či lesky, jiné jsou trendové, jako je tetování kontury rtů, či aplikace krátkodobých syntetických materiálů (např. kyselina hyaluronová). Jedna z kvalitních a nejvíce využívaných metod je zvětšení rtů vlastním tukem. Tento zákrok během pár chvil z nevýrazné ženy vytvoří ženu vamp. Tato metodika zvaná autotransfer, nebo fatgrafting (z anglického výrazu „sázení kapek tuku“) patří do rukou zkušeného plastického chirurga.

Proč si vybrat právě nás?

Rty jsou doménou obličeje a změnit jejich velikost či tvar je především estetická záležitost. Nad rámec správně technicky provedené operace je především důležitý estetický cit pro to, aby se tvar a velikost rtů hodily do celkové kompozice obličeje. Za 30 let praxe v estetické plastické chirurgii si troufáme tvrdit, že právě vytříbený cit pro detail a krásu je naše přidaná hodnota. První operaci jsme provedli už v devadesátých letech, máme specifický přístup hlavně pro dobu rekonvalescence.

Tuk můžeme posílit i kmenovými buňkami odebranými z vlastního tuku klientky. Je nutno tuku odebrat více, odeslat jej na speciální pracoviště, které nám vrátí jen čisté kmenové buňky, jež se vmíchají do substrátu tuku aplikovaného do rtu. Tato metodika zvýší pravděpodobnost přihojení transplantovaného materiálu.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.