Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Lifting čela

 

Základní informace

Plastická operace čela, odborně Forhead lifting nebo také Eyebrow lifting, je operace, při které se vypíná povolená kůže na čele a pozvedává povadlé obočí. Součástí této operace je vypnutí podkožních a svalových struktur, tak aby efekt nebyl pouze povrchový ale komplexní. Přebytečná kůže se vlastně rozptýlí do krajiny kštice, neboť tento výkon se dnes již provádí endoskopicky asistovanou metodou, tedy operací pod kůží za pomocí kamery z krátkých operačních řezů.

Plastika čela je velmi efektní u lidí s výrazným obočím, vráskami a nejlépe nízkým rovným čelem. Zvednutím obočí docílíme otevření a vyjasnění celé oční partie a zbavíme obličej smutného výrazu. Plastiku čela je výhodné u lidí do padesáti let s výraznými mimickými vráskami kombinovat s Faceliftem, nebo liftem tváří pomocí pásek z Endotinu v jedné svodné, či celkové anestezii i v kombinaci s anestezií lokální.

Efekt operace je trvalý, je však potřeba si uvědomit, že plastika čela sama nezastavuje proces stárnutí, který pokračuje pochopitelně dál. Principem operace je především vyzdvihnutí obočí nad úroveň očnice tím projasnění a „omlazení“ projevu nejen horní etáže, ale i střední etáže obličeje, tedy očí. Při porušení funkce svalu při kořeni nosu zamezíme pokračování, nebo novému vytváření svislých vrásek čela. V tomto bodě má operace trvalý efekt. Omezení pohyblivosti čelního svalu ve střední třetině, tím i omezení tvorby nových vrásek vodorovných je přechodné. Postranní části svalů normálně pracují, a tím se vyloučí maskovitý vzhled.

Obecně se dá říci, že plastika čela není vhodná dříve než před 40. rokem života. Výjimečně tuto operaci provádíme také u mladších jedinců, ale to především kvůli vrozenému velmi nízce uloženému obočí.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.