Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Modelace a přitažení ušních boltců

 

Základní informace

Plastická operace uší, odborně otoplastika, může vyřešit řadu estetických problémů spojených s ušima.

Chirurgicky lze upravit především úhel odstátí celého boltce či jiné jeho části, tvarové odchylky, vzácně i velikost boltce, jeho natržení či úplné roztržení. Taktéž je možné vymodelovat nové boltce, v případě, že o ně klient přišel v důsledku úrazu či se tak už narodil. Někdy se provádí i odstranění rudimentu (tzv. Darwinova hrbolku), – tukové tkáně na hraně připomínající výběžek ucha čerta. Bez jizvy je optimální odstranit tento rudiment jen při operaci přitažení boltců.

Nejžádanější plastickou operací v oblasti uší je ovšem přitažení odstálých boltců, laicky zvané přišití boltců.

Velmi častá je plastika uší již u dětí, a to především kvůli zamezení negativní kritice vrstevníků, pro které můžou být právě odstálé boltce předmětem posměšků a diskriminace. Děti si potom mohou nést komplex až do dospělosti. Doporučuje se dovršení pátého roku, kdy je chrupavka již zcela dovyvinutá a zároveň dítě ještě nenastoupilo do školní docházky. U dětí je chrupavka boltců relativně měkká a poddajná a její tvarování je výrazně jednodušší a probíhá bez větších pooperačních bolestí. U dětí do 18 let je možné jakoukoli operaci uší provést pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.