Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika očních víček

 

Průběh operace

Před výkonem operatér opět klienta vyšetří a znovu ověří shodnost názorů klienta s předchozí poradou. Operatér si nafotí výchozí stav pro následné porovnání a dokumentaci zákroku. Následně už na operačním stole si operatér předkreslí na obličeji řezy.

Zákrok se provádí v místním znecitlivění. Plastika očních víček horních nebo dolních trvá přibližně 30-40 minut, operace obou víček najednou při nekomplikovaném průběhu nepřesahuje 90 minut.

Lidské oko je uloženo v lebce v polštářích tukových zrn, která mají jemná pouzdra. Svaly víček a uvedená pouzdra ztrácejí postupem let svou pevnost a tukové váčky se začnou zvolna protlačovat do podkoží očního víčka. Tak vzniká tukový prolaps, čili výhřez tuku ochablého kruhového svalu očního. K tomuto procesu dochází pomalu a nenápadně, jeho důsledkem jsou však viditelné estetické nedostatky – váčky, což se projevuje nejvíce jako staré unavené oči. Při plastice očních víček je u věkových kategorií nad 30 let nezbytně nutné odstranit nejen nadbytek kůže, ale i tukové prolapsy. U horních víček, kde je rozsah pohybu kůže nesrovnatelně větší než na víčkách dolních, vznikají dříve nebo později velké kožní nadbytky. Dojde-li k poklesu kůže dolních víček s vytvořením převisu, někdy až k hranici tváře, je chirurgické řešení daleko obtížnější. Proto je důležité vyhledat pomoc chirurga včas.

Pokud nelze operovat horní i dolní víčka najednou, například pro již pokročilý stav přebytků kůže víček, upřednostňuje se jako první operace dolních víček. Vysvětlení je takové, že u přebytků kůže dolních víček nelze ubrat tolik kůže, aby byla úplně vypnutá. Mohlo by dojít k vytažení okraje spojivky, takzvané everzi, vedoucí k nedovření, či vysychání oka. Proto se ponechává hlavně zevně mírný přebytek kůže dolních víček, který se tahem kůže při ubírání kůže víček horních při jejich operaci tento mírný přebytek vytáhne výše a nedochází tak k everzi.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.