Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Rozšířený FACE a SMAS lifting

 

Průběh operace

Rozšířený FACE a SMAS lifting vyžaduje jednodenní hospitalizaci. Dále je nutné, aby si klientka na operaci a bezrizikové hojení zajistila jeden až dva týdny dovolené.

Před výkonem operatér opět klientku vyšetří a znovu ověří shodnost názorů klientky s předchozí poradou. Operatér si nafotí výchozí stav pro následné porovnání a dokumentaci zákroku. Následně si operatér předkreslí na obličeji řezy.

Zákrok se provádí v kombinaci lokální anestezie a analgosedace (povrchní spánek za přítomnosti anesteziologa) nebo celkové (nitrožilní) anestezii. Rozšířený FACE a SMAS lifting patří k náročnějším typům operací a délka trvání může být i několik hodin.

Operatér si nejprve omyje obličej dezinfekčním mýdlem, aby se kůže odmastila, pak vydezinfikuje celou oblast. Po zarouškování hlavy se vede řez z vlasaté části spánkové krajiny směrem dolů před boltec, pak těsně za výběžkem ucha zvaným tragus a kolem ušního lalůčku do rýhy za boltcem a odtud směrem nahoru k vlasové hranici a pak vodorovně do vlasů, někdy jen do zadní poloviny ucha či k horní hranici ucha. Následně se kůže uvolní od spodiny a nadbytek se odstraní. Dalším krokem je vypnutí struktur uložených pod kůží, jako je podkoží (tuková vrstva) a svalově vazivová povázka. Tyto vrstvy se podminují, pak stáhnou dozadu a směrem nahoru, Poté se vše v tahu sešije. Někdy, především při malých liftech, není nutné pronikat pod povázku. Při vypětí SMAS existuje nebezpečí poškození lícního nervu, proto tento postup vyžaduje zkušeného operatéra. Nakonec je kůže pečlivě sešita plastickým stehem tak, aby jizva nebyla po zahojení patrná. Poslední fází je sešití cca 3-5cm řezu po bradou, ve kterém se na začátku sešily svaly, a odstranění eventuálního tukového polštáře.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.