Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika rtů

 

Po operaci

Po chirurgické plastické operaci rtů je potřeba rty chladit, aby slehl otok a aby se snížil metabolismus odpojených buněk a prodloužil čas života buněk k jejich přihojení. Chlazení rtů se provádí v klidu v domácím ošetřování v poloze polosedu, pololehu po dobu 1‒2 týdnů. Chlazení je zvlášť důležité u lipofilingu rtů, tedy u zvětšovací operace vlastním tukem. 1.‒4. den po operaci je strava tekutá, do konce druhého týdne po operaci kašovitá. Příjem tekutin je doporučován brčkem, lépe tenkou hadičkou z měkčího materiálu nejdříve 4 hodiny po operaci, ale zato hojně. Nejlepší jsou hojivé čaje, např. heřmánkový nebo řepíkový. Tyto nápoje se podávají chlazené. Je vhodné opatrně si propláchnout operovaný prostoru tekutinou. Nedoporučujeme šumivé tekutiny.

Počáteční otoky, ztuhlost a necitlivost jsou značné nejvíce v prvním týdnu. Pacient se cítí nepohodlně, protože nemůže dobře mluvit ani snadno udržet tekutinu v ústech. Čištění zubů kartáčkem se doporučuje opatrně po prvním týdnu po operaci, a to pouze vertikálními pohyby. Bylo zjištěno, že patrně vzhledem ke gravitaci přetrvává více otok dolního rtu. Trvá nejméně měsíc, než se pacient cítí přirozeněji. Po 4‒6 týdnech se doporučuje napínání a ohýbání rtů, masáže zprvu jazykem, později i tlakové pomocí prstů, aby začaly měknout tuhé jizvy. Počáteční otoky mohou způsobit až nežádoucí plnost rtů, která se však může upravit až během 3‒6 měsíců. Vzhledem k průměrnému zrání jizvy i přes jeden rok jsou vhodné kontroly až do jednoho roku. Citlivost rtů se vrací do normálu mezi 6.‒9. měsícem.

Všechny tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je pochopitelně individuální a závisí ve velké míře nejen na daných možnostech hojení každého jedince a celkovém pooperačním průběhu, ale je také odrazem svědomitosti každého pacienta.

Po každém chirurgickém výkonu je nadmíru vhodné přilepšit si užíváním léku Wobenzym, nebo Phlogenzym. Jsou to léky pro zlepšení průtoku lymfy tělem, urychlují hojivost potenciací (podporou) imunitního systému. Více informací o těchto lécích pro úspěšnější rekonvalescenci naleznete na www.mucos.cz.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.