Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika hráze

 

Porod je velmi náročný proces, především z hlediska fyzických změn. Je přirozené, že pokud ženské tělo přivádí na svět v průměru 3,5 kg dítě, že se při tom porodní cesty naruší. Někdy méně, někdy více a někdy tak, že má žena roztrhlou hráz, potrhané porodní cesty a natrhlý anální otvor.

Mnohdy personál v porodnicích hrubě sešije jen to nejnutnější, a to bez ohledu na estetičnost a citlivost daných partií. Pro ženu se pak její intimní partie stávají bolestivé (při sezení, vyprazdňování, sexu). Psychické trauma z porodu se tak násobí při pohledu na špatně sešitou či zhojenou pochvu.

Jeden z naších předních cílů je nastavit úroveň poporodní chirurgie na úroveň estetické plastické chirurgie, protože víme, že intimní partie ženy mají kromě reprodukční vlastnosti, také splňovat vlastnost estetickou a erotogenní.

Proč si vybrat právě nás?

Díky mnohaletým zkušenostem se náš operatéra MUDr. Davida Tomáška z gynekologicko-porodnického oddělení  stal specialistou na operace spojené s poporodními traumaty (oprava hráze či porodních cest po porodu) a celkově vylepšení vzhledu ženských pohlavních orgánů, a to vše se zachovanou funkčností a citlivostí těchto partií.

Díky invenci vedení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4-Podolí zavedl MUDr. David Tomášek na tomto pracovišti perineální ambulanci, na níž se ošetřují matky s poporodními traumaty v týmu gynekologa, plastického chirurga, proktologa a sexuologa. Jsme tedy jediné plasticko-chirurgické pracovište se zkušenostmi z prestižní gynekologicko-porodnické kliniky, které plasticko-chirurgickým postupem řeší tuto situaci i ve spolupráci se zkušeným urogynekologem a eventuálně i proktologem, je li třeba.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.