Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Rozdíl „bezjizvé“ vs. klasické zvětšení prsou

 

Zvětšení prsou je v současné době velmi běžná záležitost a provádí ji úspěšně řada pracovišť. Není však zvětšení jako zvětšení. Lišit se mohou ve velikosti, tvaru a kvalitě implantátu, ale především typem řezu a precizností jeho provedení.

V našem centru Precizia již od devadesátých let provádíme tzv „bezjizvé“ zvětšení prsou, které je typické řezem z ohybu z pažní jamky. Tento postup nabízí jen velmi málo klinik/operatérů, protože je to postup velmi náročný na čas, preciznost a především zkušenosti.  My v našem centru Precizia ale tento typ řezu provádíme nejčastěji, protože víme, že vložené úsilí do tohoto typu řezu, se odrazí v maximální spokojenosti klientky. Největší výhodou tohoto postupu je totiž absence jakýchkoliv jizev v oblasti prsou. Jediná jizvička je schovaná v ohybu kůže v pažní jamce.  I při detailním pohledu na prsa, například při intimních chvílích s partnerem, tak nelze poznat, že se provedlo zvětšení prsou estetickou plastickou chirurgií.

Ukázka operačních postupů při zvětšování prsou – náhled se po rozkliknutí zvětší.

Klasické postupy zvětšení prsou, jako je řez z podprsní rýhy anebo přes dvorec, jsou velmi preferované operatéry především díky snadnějšímu vložení implantátu. Tento postup je pro většinu operatérů pohodlnější a méně rizikovější, nicméně pro klientku je to postup zřetelnější. Na naší klinice tyto postupy téměř již neprovádíme, protože až na výjimky neexistují důvody proč augmentaci prsů dělat těmito klasickými postupy, když to jde udělat stejně dobře i „bezjizvým“ způsobem, který klientce přinese další úroveň benefitu.

Porovnání vzhledu prsou zvětšených 3 různými postupy - 1. "bezjizvé" zvětšení přes podpažní jamku, 2. zvětšení dvorcem, 3. zvětšení podprsní rýhou.
Porovnání vzhledu prsou zvětšených 3 různými postupy – 1. „bezjizvé“ zvětšení přes podpažní jamku, 2. zvětšení dvorcem, 3. zvětšení podprsní rýhou.

Víme, že „bezjizvé“ zvětšení prsou nezvládne každý, a že je potřeba mít velké zkušenosti a cit pro pečlivost a detail – a to je přesně to, co naše centrum Precizia nabízí. Zárukou jsou desítky spokojených klientek, které bezjizvé zvětšení prsou na naší klinice podstoupily.

Fotogalerii „bezjizvého“ zvětšení prsou naleznete ZDE

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI