Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Moderní MIDFACE lifting endotinem - Momentálně neprovádíme

 

Základní informace

K jednomu z nejmodernějších, nejefektivnějších a nejšetrnějších operačních postupů v rámci MIDFACE liftingu, čili vyhlazení obličeje ve střední etáži (lícní tváře, čelo, obočí), patří takzvaný Endotin MIDFACE lifting, čili zákrok pomocí Endotinu.

Endoskopicky asistovanou operací se pod pokožku zavede Endotin (jeden z nejmodernějších speciálních dlouhodobě vstřebatelných implantátů), který pod okosticí skeletu obličeje napne veškerý komplex povislých tváří, čela nebo obočí, a tím umožní přihojení tkáně v nové, „zvednuté“ pozici. V některých případech až po 12 měsících se následně Endotin vstřebá, ale vytvořený vazivový spoj drží vypnutou pokožku několik dalších let.

Tento moderní MIDFACE lifting pomocí Endotinu dokáže vypnout pokožku i na místech, kde to běžnou operační technikou příliš nelze.

Hlavní využití Endotinu nastává při zvednutí obočí a čela, které má v důsledku stáří tendenci klesat, a tím navozovat smutný výraz. Také při plastické operaci víček v důsledku odstranění přebytečné kůže u horního víčka dochází ke „stáhnutí“ obočí do nižší úrovně. Právě v tomto případě je ideální zkombinovat estetickou plastickou operaci horních víček s implantací Endotinu. Toto uplatnění má Endotin při vyzdvižení obočí a čela především u jedinců, hlavně mužů, u kterých kvůli řídkým vlasům, velkým koutům či velmi vysokému čelu není možná operace klasickým řezem ve vlasové části nad čelem.

Téměř nemožné je zvednutí a vypnutí kůže v oblasti lícních kostí tradičním operačním způsobem. Endotin lift toto však umí, a to s minimálními jizvičkami (maximálně ve vlasech a v dutině ústní nad horními zuby).

Velmi žádaný je Endotin v oblasti krku, který je pro klasické řezy velmi riskantní a jsou na něm pak velmi patrné jizvy.

Ukázka vybavení a materiálu Endotin

Operační postup MIDFACE pomocí Endotinu – vytažení střední etáže obličeje

Operační postup MIDFACE pomocí Endotinu – vytažení obočí

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.