Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

MUDr. David Tomášek

 

MUDr. David Tomášek patří k elitě plastické chirurgie v Praze. Svými znalostmi a praxí, kterou získal za posledních více než 30 let, se řadí k nejzkušenějším a nejpreciznějším operatérům na poli estetické plastické chirurgie.

Vyniká „bezjizvým“ zvětšením prsou – z pažní jamky

MUDr. David Tomášek v oboru estetické plastické chirurgie vyniká hned v několika oblastech. Jako jeden z mála chirurgů provádí „bezjizvé“ zvětšení prsou – augmentaci. Tato operace je náročnější na čas a preciznost provedení než zvětšení prsou klasickými řezy, nicméně přináší klientkám obrovský benefit nezjizvených prsou (jizvička je schovaná v pažní jamce). Tento zákrok provádí už od roku 1993.

Využívá mnohaleté zkušenosti z gynekologicko-porodnického oddělení

Díky jeho mnohaletým zkušenostem z gynekologicko-porodnického oddělení se stal specialistou na operace spojené s poporodními traumaty (oprava hráze či porodních cest po porodu) a celkově vylepšení vzhledu ženských pohlavních orgánů, a to vše se zachovanou funkčností a citlivostí těchto partií. Díky invenci vedení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4-Podolí zavedl na tomto pracovišti perineální ambulanci, na níž se ošetřují matky s poporodními traumaty v týmu gynekologa, plastického chirurga, proktologa a sexuologa.

Pravidelně se vzdělává, především v zahraničí

Pravidelné sebevzdělávání v podobě lokálních i mezinárodních či celosvětových kongresů (Budapešť 1989, Boston 1991, San Francisco 1999, Sydney 2003, Houston 2004, Rio de Janeiro 2006, Charlotesville 2015 a další) je zárukou nejmodernějších postupů a materiálů, které při své práci využívá. Jednou z největších novinek je MIDFACE lift pomocí revolučního implantátu Endotin, který s maximálním účinkem vyhladí střední etáž obličeje s minimálními jizvičkami.

Je profesionál i v rekonstrukční chirurgii

Také několikaleté zkušenosti na oddělení popálenin se staly klíčovými pro vysokou profesionalitu a preciznost při plánování a samotném provádění zákroků. Právě rekonstrukční plastická chirurgie je totiž nejnáročnější disciplínou v oboru chirurgie, kde je potřeba v maximální míře propojit funkční a estetické atributy zákroku. Zde se učil plastickou chirurgii od prof. MUDr. Radany Königové, DrSc., přímé žákyně akademika Buriana.

powered by Plastická-chirurgie.info

Základy získal z ÚLK

Po atestaci z plastické chirurgie v roce 1992 nastoupil MUDr. David Tomášek do Ústavu lékařské kosmetiky v Praze na oddělení plastické chirurgie, kde získal maximum zkušeností v oboru estetické plastické chirurgie. Odtud je žákem primáře MUDr. Karla Fahouna, DrSc., který zde pracoval a vytvářel moderní postupy již od roku 1975.

Byl jmenován soudním znalcem

V roce 2004 byl plastický chirurg MUDr. David Tomášek jmenován Městským soudem v Praze soudním znalcem v oboru zdravotnictví se specializací na chirurgii se zvláštním zaměřením na chirurgii estetickou. Toto jmenování je odrazem tisíců úspěšně provedených estetických plastických operací.

Od roku 1995 působí jako odborný asistent Institutu pro vzdělávání zdravotníků a od roku 1997 se vznikem Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty na Bulovce v Praze se stal MUDr. David Tomášek i odborným asistentem na 1. lékařské fakultě v Praze.

V roce 2013 získal certifikát celoživotního vzdělávání od České lékařské komory.

CS
CS-2
CS-3
CS-4

Absolvované kurzy:

•    kurz neurovaskulární mikrochirurgie v Jeně (1988)
•    kurz muskulokutánních laloků v Brně (1991)
•    kurz aplikace tkáňových expanderů v Marseilles (1991)
•    kurz liposukce v Brně (1994)
•    kurz endoskopické techniky v plastické chirurgii v Brně (1995)
•    workshop aplikace kolagenu Zyderm v Praze (1995)
•    workshop aplikace kolagenního preparátu Artecoll ve Vídni (1996)
•    workshop aplikace anatomických prsních implantátů McGhan v Praze (1996)
•    kurz pro práci s laserem Coherent Ultrapulse (Praha 1997)
•    kurz pro využití laserové techniky (Praha 1997)
•    workshop aplikace kolagenu Zyderm a Zyplast (Praha 1997)
•    kurz „Estetická chirurgie prsu“ (Vídeň 2001)
•    kurz „Operační postupy s použitím anatomických implantátů“ (Praha 2001)
•    workshop aplikace preparátu s obsahem kyseliny hyaluronové (Sydney 2003)
•    workshop využití Endotinu v plastické chirurgii (Charlotesville 2015)

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.