Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

MINI lifting

 

Základní informace

Minilifting je vyhlazení obličeje a krku, podobně jako u známého klasického faceliftingu, ovšem je typický kratším řezem, menší rizikovostí při operaci a mnohem bezpečnější hojivostí (proto předpona MINI).

Pro koho je minilift vhodný

Minilifting je vhodný pro ženy, které jsou ještě mladé, ale z důvodu genetické dispozice, nemoci či redukce váhy u nich došlo k povolení dolní části kůže obličeje, povadlé koutky, tváře a kůže krajiny dolní čelisti. V tomto případě je možné provést zákrok miniliftu.

V případě, že žena má také povolenou a vrásčitou kůži i v dolní polovině krku (toto je však typické pro starší ženy), je nutné provést již klasický facelift, který svým delším řezem dokáže vyhladit i tuto oblast.

Jak se provádí

Minilift se většinou provádí v místní anestezii a trvá kolem 45 minut–1 hodiny. Po předkreslení řezů operatérem přímo na obličej a po vydezinfikování obličeje operatér provede řez ve vlasaté části spánkové krajiny až těsně před ušní boltec (u klasického faceliftu je řez veden dále až hluboko za ušní boltec). Samotnou kůži vytáhne, vytáhne se i přilehlá část povrchní povázky svalů (SMAS), přebytek se odřízne a opět zašije. Výkon se může kombinovat i s liposukcí podbradku nebo s vytažením tváří pomocí Endotinu.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.