Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika prsních dvorců a bradavek

 

Existují ženy, jejichž prsa jsou symetrická, plná, pevná, ale přesto z jejich pohledu nedokonalá. Tento pocit získávají z nespokojenosti ze svých dvorců, anebo bradavek. Některá žena má velké komplexy z příliš velkých dvorců, jiná z velkých (tzv. hypertrofických) bradavek. Často řeší ženy vpáčené bradavky, a to buď u jednoho prsa anebo u obou. Vpáčené bradavky se stávají velkým problémem především při kojení.

V našem centru Precizia pomůžeme každé ženě, která cítí nespokojenost se svými prsy, byť i jen s určitou částí svých prsou. Právě navrácené sebevědomí a úsměv na tváři ženy je pro nás největší satisfakcí.

Proč si vybrat právě nás?

V našem centru Precizia jsme již provedli mnoho modelací prsou, jejichž součástí je i posunutí a modelace dvorců a bradavek. A také řadu samostatných plastik prsních dvorů a bradavek. V této oblasti tedy máme bohaté zkušenosti a námi doporučená řešení vždy vycházejí především z estetických a funkčních potřeb dané klientky.

Samozřejmostí je pro nás precizní postup při operacích, tak aby se maximálně zachovala při těchto operacích funkčnost (možnost kojení), ale především citlivost daných partií, které patří k erotogenním zónám. Někdy jsou právě postupy k zachování kojení velmi složité až nemožné.

Na našem pracovišti šijeme téměř výhradně vnitřními stehy. U estetických plastických operací dvorců či bradavek využíváme maximálně jemných metod šití, tak aby jizvy nebyly patrné. Tyto precizní postupy vychází z 30ti leté praxe našeho operatéra.

 

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.