Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Modelace a přitažení ušních boltců

 

Průběh operace

V případě přitažení odstálých boltců se zákrok vykonává většinou v místním znecitlivění, celková narkóza je u dospělých jedinců méně častá. U dětí je často kvůli nespolupráci klienta nezbytná. Délka operace závisí na požadovaných úpravách, nicméně v základní úrovni trvá precizní přitažení obou odstálých boltců cca 1 hodinu.

Princip plastiky uší tkví v uvolnění kůže celé zadní plochy ucha, přerušení rudimentárních, vývojově nevýznamných svalů boltce, ztenčení chrupavky bruskou nebo skalpelem a hlavně řádném vymodelování a připevnění boltce stehy na správné místo. Na závěr se sešije kůže a do reliéfu boltce se vloží mastná tamponáda. Plastika uší je ukončena celkovým obvazem hlavy. Operace se provádí ze zadní strany boltce, jizva je v rozhraní boltce a hlavy, tedy skrytá. Na viditelné části ucha žádné jizvy nejsou. Plastika uší se proto provádí buď na jednom, nebo na obou boltcích, v různém rozsahu v závislosti na místním nálezu.

Ač je otoplastika častým výkonem, nepřikládá ani zkušený plastický chirurg tomuto výkonu malý význam, neboť to není jen přitažení boltců, ale i jejich tvarování, které může být ještě obtížnější.

Jiné operace na boltcích, jako například sešití roztrženého lalůčku po náušnicích, zmenšení celého boltce, nebo různé tvarování je pro svoji ojedinělost předmětem individuální konzultace. Celková situace takovýchto operací je však přitažení boltců tak blízká, že veškerá příprava i pooperační průběh jsou velmi podobné.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.