Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika nosu

 

Průběh operace

Typ zvolené plastiky nosu je přísně individuální, aby byl výsledek v harmonii nejen s obličejem, ale i s celou osobností. Jedná se o rhinoplastiku korektivní, redukční, transplantaci nebo autoimplantaci (tam, kde je třeba vyrovnat nerovnosti nebo doplnit chybějící tkáně, např. u sedlového nosu). Často je třeba přistoupit ke kombinované operaci, vyžadující nejen velké zkušenosti chirurga, ale i velký estetický cit.

Výkon se provádí v místní nebo celkové anestezii. Naše pracoviště preferuje výkon v lokální anestesii. Bolestivost operace v místním znecitlivění je vázána pouze na první vpich jehly do kůže hřbetu nosu. Potom pacient cítí již jen tlak roztoku pod kůží a později pohyby rukou chirurga při další činnosti – tlaky, ťukání při práci s uvolňováním na kostěné části dlátkem, které mohou být vnímány víceméně jako nepříjemné, ale nikoli jako bolest. Typ anestezie je závislý na operatérovi a jeho operačním postupu. Naše pracoviště preferuje výkon v lokální anestezii.

V případě standardního průběhu operace se nejprve uvolní kůže nosu a částečně odstraněním upraví chrupavka. Dlátem se upraví nosní hrbol a zúžená kostěná část nosu, pokud je to potřeba. Dle estetického citu může chirurg doplnit část tkáně tak, aby tvar nosu a celková estetická podoba nosu byly pro klienta ideální. K doplnění využívá nejčastěji tkáň vlastního těla klienta, která se barvou a strukturou nejvíce podobá právě tkáni nosu. K náhradě chrupavčité části se používá chrupavka z nosní přepážky nebo ucha a výjimečně lze použít chrupavku z žeberního spojení. Na závěr operace se nos zafixuje náplastmi a sádrovou dlahou. Do nosních dírek se vkládá tamponáda, která zamezí krvácení.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.