Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika rtů

 

Základní informace

Estetická plastická operace rtů je vhodným řešením pro ty, kteří mají rty výrazně úzké nebo naopak výrazně masité a tento fakt v nich vyvolává dyskomfort v oblasti vzhledu. Estetickou plastickou operací lze taktéž změnit tvar rtů, především pak tehdy, kdy rty postrádají typické retní vykrojení nebo je retní červeň nesouměrná.

Specifickými klienty pak bývají ti, již prodělali vrozený rozštěp patra a rtu. V tomto případě se jedná o operaci komplexnějšího rázu a konkrétní postup operace navrhne lékař po důkladném vyšetření klienta.

Jak se zvětšují rty

U zvětšení rtů, odborně augmentace rtů, existuje několik možností, které se liší svou náročností, cenou a délkou efektu.

a) Je-li pacientka nespokojena pouze s výší retní červeně a objem rtů jí vyhovuje, pak je optimální a nejméně invazivní technikou tetováž retní červeně. Není tím myšlen tzv. permanentní make-up, čili zdůraznění okrajů retní červeně tmavší barvou, neboť tento výkon podléhá módě, ale tetováž stejnou barvou, jako je retní červeň.

b) Je-li nespokojenost i s objemem rtů, pak nejjednodušší je aplikace materiálu do rtů. Tím je myšlen materiál cizí nebo vlastní. Složitějším procesem je vysunutí sliznice z vnitřní strany rtu, tzv. VY posun. Postupy konkrétních metod zvětšení rtů naleznete ZDE.

Jak se zmenšují rty

V případě, že jsou rty nebo jen dolní ret příliš masité a převislé, existuje možnost chirurgického zmenšení. Provádí se chirurgickým vytětím klínu do tkáně sliznice, čímž se zanoří červeň rtu a opticky ret působí menší. Řez je většinou na rtu v jeho ústní partii.

Plastická operace rtů nevyžaduje žádné speciální požadavky na klienta. Důležité jsou však zdravé rty bez oparů, aft či jiných infekcí, které by operaci znemožnily.

V případě, že uvažujete o nějaké z úprav svých rtů, sjednejte si nezávaznou osobní konzultaci s naším plastickým chirurgem, který pro Vás vybere nejvhodnější metodu.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.