Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Lifting čela

 

Průběh operace

Plastická operace čela se provádí na našem pracovišti kombinací místního znecitlivění s celkovou nitrožilní anestezií (čili neuroleptanalgesie, nebo analgosedace), nebo v celkové anestesii v případě rozšířeného liftu čela a tváří najednou pomocí pásky z Endotinu.

Plastika čela se může provádět samostatně, nebo ve spojení s Faceliftem, či výše uvedeným liftem tváří.

V současné době se dají provádět dva operační postupy.

První ověřený postup je klasickým řezem v krajině vlasů cca 2 cm od přední hranice vlasové. Operační řez je veden nad hranicí vlasovou z jedné spánkové krajiny ke druhé, většinou v blízkosti horního pólu ušního boltce. Po mobilizaci měkkých tkání čela (v celé vrstvě včetně svalu) až k obočí přerušujeme svaly, vytvářející vrásky na čele, a zejména výrazné mimické vrásky nad kořenem nosu. Tato metodika je uvedená jen k porovnání a naše pracoviště Precizia jí už neprovádí, neboť jí považujeme za zastaralou.

Druhým způsobem velmi moderním, ale náročným pro nástrojové vybavení je asistence tzv. endoskopu. Endoskop je tužkové kamerové zařízení spojené s monitorem, které se jedním řezem zavede dovnitř čela a umožňuje chirurgovi přesný pohled na svaly pod kůží v přímém přenosu. Použitím jiného nástroje zavedeného druhým řezem, je kůže na čele zvednuta a svaly a pod nimi ležící tkáň upravena za účelem vytažení. Uvolněná kůže se pak vypne tahem a je připevněna stehem k povrchní skořepě čelní kosti a to drobnými otvory do kosti , nebo k fixačnímu vrutu, či Endotinovými hroty, stehem. Steh, či vrut se po dvou týdnech odstraní, nebo se vstřebá, je-li ze vstřebatelného materiálu. Endotin se vstřebává celý rok, je cítit pohmatem měsíc, ale je to nejmodernější postup. Nahromaděná kůže ve kštici se časem scvrkne a opět přihojí ke spodině. Pro uvolnění a vytažení čela celkem tato operace vyžaduje 5 krátkých řezů. Tento postup není ještě na všech pracovištích zaveden, ale u nás je rutinní metodou, používanou už více než 10 let, i když je nákladný na vybavení pracoviště.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.