Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Moderní MIDFACE lifting endotinem – Momentálně neprovádíme

 

Již po 40. roce života se začíná výrazněji měnit kvalita kůže. Elastická vlákna v kůži již nestačí plnit svou funkci a kůže se uvolňuje a již se nevrací zpět.  Nadbytek této kůže tělo někdy řeší vráskami, někdy však dochází i k ochabování a poklesávání kůže. S těmito stopami stárnutí se ženy velmi těžce vyrovnávají a často vyhledávají pomoc estetického plastického chirurga.

Především ve střední etáži obličeje (dolní víčka, licní kosti, obočí) jsou klasické metody „faceliftingu“ omezené. Naše centrum Precizia však nabízí možnost vyhlazení střední etáže obličeje pomocí endotinu, který je ideálním řešením propojení maximálního vyhlazovacího efektu s minimálně na první pohled invazivním zákrokem.

Proč si vybrat právě nás?

Endotin je jeden z nejmodernějších dlouhodobě se vstřebávajících materiálů v rámci šetrného a velmi efektivního liftingu tváří a eventuálně i čela. Tento materiál nakupuje náš dodavatel přímo od výrobce z USA, kam létáme za certifikovanými odborníky na workshopy o estetických plastických operacích s tímto materiálem.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.