Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Modelace a přitažení ušních boltců

 

Po operaci

Bezprostředně po zákroku je pacient pod dohledem operatéra, který zhodnotí reakci pacienta na provedený zákrok. V případě pozitivních výsledků je klient propuštěn do ambulantního ošetření.

Druhý a většinou sedmý den je stav pacienta po plastice uší zkontrolován a nejčastěji po dvou týdnech je obvaz odstraněn. Pak se doporučuje alespoň 2‒3 týdny krytí boltců na noc obvazem, šátkem nebo páskou, aby se uši nepřeležely. Do běžného životního režimu se mohou pacienti po plastice uší zapojit 14 dní po odstranění obvazů.

Ke sportování a fyzické zátěži se pacient může úplně vrátit po 2‒3 měsících. Třeba se vyvarovat zvláště míčových her a úpolových sportů, neboť úder míčem či prudké trhnutí uchem při těsném kontaktu by mohly narušit efekt plastiky uší. Po dobu tří měsíců po plastice uší se nedoporučuje zvýšená fyzická námaha. V tomto čase se také nedoporučuje opalování, neboť v operovaných plochách probíhá hojivý proces a některé buňky účastnící se tohoto procesu vstřebávají trvale pigment a operované plochy by mohly být trvale skvrnitě pigmentované.

Boltec, který v pooperačním průběhu zpětně uvolnil (povolil), lze bezpečně opravit a přitáhnout znova, ovšem až cca po 1 roce zhojení.  Do té doby je tkáň měkká a stehy se mohou proříznout a reoperace by byla jednak zbytečná a navíc by mohla stav ještě zhoršit.

Po každém chirurgickém výkonu je nadmíru vhodné přilepšit si užíváním léku Wobenzym, nebo Phlogenzym. Jsou to léky pro zlepšení průtoku lymfy tělem, urychlují hojivost potenciací (podporou) imunitního systému. Více informací o těchto lécích pro úspěšnější rekonvalescenci naleznete na www.mucos.cz.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.