Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostý kožní FACE lifting

 

Základní informace

Prostý kožní FACE lift, čili prosté vyhlazení kůže obličeje a krku, téměř vždy přichází na řadu až v moment, kdy chce klientka opět s odstupem několika let opakovat efekt vyhlazení obličeje a krku, nebo se klient/ka uchyluje k nejlevnější operační verzi. Tomuto zákroku by měl tedy téměř vždy předcházet rozšířený FACE a SMAS lift, ve kterém se kromě vyhlazování kůže vypne i uvolněné podkoží a povázka svalová.

Proč se od druhého faceliftu už tak často neprovádí SMAS lift?

Důvody jsou dva. Prvním důvodem je fakt, že až na výjimky to není u klientek potřeba. Jednoznačně největší vadnutí a vrásčení, jakožto efekt stáří, se projevuje právě na vrchní, nejvíce exponované vrstvě, tedy samotné kůži. Pokud uvážíme, že na první lifting jde žena například kolem 50. roku, pak je potřeba vypnout kromě 50 let uvadající kůže také 50 let uvadající podkoží a 50 let se uvolňující povázky svalu. Prvním rozšířeným faceliftem se všechny tyto vrstvy opět vypnou. Na druhý facelift klient přijde po 8?10 letech, za tuto dobu stihne kůže opět povolit, ovšem podkoží a povázky svalu jen velmi nepatrně. Není to však vždy pravidlem a taktika operace vždy vychází z okamžitého nálezu v průběhu operace.

Druhým důvodem je náročnost operace SMAS liftu, která se odráží v rizikovosti operace a výrazně delší rekonvalescenci. U druhého, případně třetího faceliftingu dosahuje většinou klientka pokročilého věku, kde se tyto faktory dvojnásobí.

Jak se provádí

Operatér si nejprve omyje obličej dezinfekčním mýdlem, aby se kůže odmastila, pak vydezinfikuje celou oblast. Po zarouškování hlavy se vede řez z vlasaté části spánkové krajiny směrem dolů před boltec, pak těsně za výběžkem ucha zvaným tragus a kolem ušního lalůčku do rýhy za boltcem a odtud směrem nahoru k vlasové hranici a pak vodorovně do vlasů, někdy jen do zadní poloviny ucha či k horní hranici ucha. Většinou se řez vede těsně před řezem z prvního faceliftingu, aby se odstranila primární jizva. Následně se kůže uvolní od spodiny a nadbytek se odstraní. Pak se vše v tahu sešije.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.