Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Lifting čela

 

Čelo patří po očních víčkách, tvářích a nosoretní krajině mezi části obličeje, na které se nejčastěji a nejvýrazněji podepisuje pokročilý věk ženy. Postupem věku, především pak po 40. roce života, ztrácí kůže na obličeji svou pružnost a ztenčuje se, což má za následek tvorbu vrásek a povadání kůže celého obličeje. Povadání kůže je nejzřetelnější v oblasti tváří, očních víček, ale právě také v oblasti obočí a čela, což vytváří na ženě unavený a smutný vzhled.

Právě v tomto případě lze ženě pomoci plastickou operací čela, která nejen že vyhladí čelo od vrásek, ale pozvedne i obočí a navrátí ženě svěží vzhled a jiskru do oka. Navíc tato operace výrazně ušetří pravidelné aplikace Botulotoxinu, neboť má komplexnější a dlouhodobější charakter.

Proč si vybrat právě nás

Plastická operace čela je celkem náročný zákrok a je potřeba jej svěřit do rukou zkušeného a maximálně precizního lékaře, který povede řez tak, aby následné jizvy byly minimální a výsledek maximální. Vedoucí lékař centra Precizia MUDr. David Tomášek získal základy této operace v 90. letech min. století v Británii a od té doby si metodiku vytříbil tak, aby klienta/ku omladil, zároveň zachoval přirozený vzhled, minimalizoval pooperační jizvy a urychlil hojivost.

Operaci čela provádíme na našem pracovišti Precizia zásadně endoskopickou metodou, se kterou máme zkušenosti více jak 10 let. I když je tato metoda nákladná na vybavení našeho pracoviště, tak ovšem klientovi/klientce přináší jasné benefity z hlediska minimální viditelnosti jizev a rychlejšího hojení.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.