Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontakt

 

Hlavní pracoviště v Praze

Objednání ke konzultacím (pracovní dny 7:30-18:00 h)

Telefon: +420 607 990 077
Formulář: ZDE

Obecné dotazy:

Telefon (recepce): +420 607 990 077
E-mail: info@precizia.cz

Adresa

Centrum Precizia
Provozovaná společností Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o.
Konstantinova 1479/1
(vchod do budovy našeho pracoviště je z Metodějovy ulice)
149 00 Praha 4-Chodov
Zápis v OR vedeném u MS v Praze v odd. C, vl. 106956

Naše pracoviště se nachází v 1. patře zdravotnického komplexu, ve kterém sídlí také Diagnostické pracoviště pro řešení nemocí prsů – Mammacentrum Háje.

Pracoviště v Praze je cca 430 m od stanice metra C – Háje. Východ z metra zvolte ten, který je na konci vlakové soupravy jedoucí z centra. Dále se vydejte směrem ke kostelu (půjdete kolem něj, aby byl po Vaší pravé ruce) a za ním dále vlevo do dvorany mezi panelovými domy. Jedná se o ulici Konstantinovu 1479/1, ale vchod do budovy zdravotnického pracoviště je na opačné straně budovy, než odkud přicházíte, tedy z Metodějovy ulice.

Pracoviště má vlastní parkoviště v zahradě z druhé strany Konstantinovy ulice po objetí celého bloku do vrat. Před vchodem je též velké parkoviště pro obyvatele sídliště.

 

 

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI