Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika rtů

 

Průběh operace

Před výkonem operatér opět klientku vyšetří a znovu ověří shodnost názorů klientky s předchozí poradou. Operatér si nafotí výchozí stav pro následné porovnání a dokumentaci zákroku.

Při zvětšování rtů je možné zvolit si některou z následujících metod. Nejvhodnější metodu však vždy určuje plastický chirurg dle stavu klienta.

Zvětšení rtů s využitím vlastního tuku

Nejprve se odebere z vhodného místa (nejlépe břišní oblast, oblast spodních krajin paží, či oblast kyčelní krajiny) dostatečné množství tuku, který se sterilně odsaje, propláchne a po odstředění tukových buněk se vstříkne do místa určení. Tukové buňky se však nemusejí vždy vhojit stejnoměrně a zvětšení rtů je nutné opakovat či korigovat. Přihojení tuku k tkáni by mělo být trvalé, neboť by buňky měly přežívat v novém „domově“. Resorpce znamená, že se buňky nepřihojily a zůstává po nich v tkáni jen skelet tukových zrn přeměněných na jizvu. I to znamená mírné zvětšení. Tuk můžeme posílit i kmenovými buňkami odebranými z vlastního tuku klientky. Je nutno tuku odebrat více, odeslat jej na speciální pracoviště, které nám vrátí jen čisté kmenové buňky, jež se vmíchají do substrátu tuku aplikovaného do rtu. Tato metodika zvýší pravděpodobnost přihojení transplantovaného materiálu. Nevýhodou tohoto postupu je delší čas provedení výkonu a vyšší cena. Výkony se provádějí nejčastěji ve svodné anestezii, tedy umrtvení hlavního nervu, který inervuje určitou zónu rtu. Nevýhodou zvětšení rtů vlastním tukem je hlavně nejistota přihojení a delší výkon.

Zvětšení rtů s využitím vlastní tkáně

Podobným postupem lze pod sliznici či kůži rtů vložit vlastní tkáň, a to povázku svalovou nebo podkoží (povázka svalová se odebírá ze spánkové oblasti nebo z břicha či stehenní krajiny). Nevýhodou této metody je další jizva v místě odběru a vyšší pravděpodobnost smrštění (retrakce) jizvy materiálu pod kůží, který může ovlivnit tvar rtu. Výhodou je, že se jedná o vlastní tkáň. Stejně tak lze použít vysušením speciálně upravenou kůži lidských dárců (Alloderm). Efekt se považuje za trvalý, nicméně tato metoda se nejen u nás považuje za poslední metodu volby vzhledem k riziku jizvení pod kůží.

Zvětšení rtů s využitím synteticky vyrobených látek

Pro zvětšení rtů se využívají synteticky vyrobené materiály, které se biochemicky a imunologicky nejvíce podobají lidské tkáni. Může to být kyselina hyaluronová, kolagen a jiné. Nevýhoda této metody je dočasný efekt, a to od 6 měsíců až do 2 let, v závislosti na metabolismu klienta. U kolagenu obsahujícího drobounké části nevstřebatelného materiálu (např Artecoll) navíc může vzniknout zapouzdření jednotlivých granul, čímž se vytvoří hmatatelné drobné uzlíky. Proto je užití této metodiky hraniční. Výkon nepotřebuje lokální anestezii, neboť aplikace anestetika je to samé jako aplikace materiálu.

Zvětšení rtů vložením implantátu

Jinou metodou plastiky rtů je operační vložení syntetického implantátu do obvodu rtů. Jeden z nejznámějších materiálů tohoto typu je goretex ‒ netkaná textilie se specifickou mikroskopickou stavbou. Největší výhodou tohoto materiálu je, že jím lidská tkáň prorůstá bez významné reakce organismu na cizí materiál, někdy se však materiál opouzdří a uvolní, je pohyblivý a netypicky tvaruje ret. Zato je implantát trvanlivý a vydrží napořád. Výkon se provádí v lokální anestezii.

Dalším typem pevného materiálu je silikonový proužek PermaLip. Nevýhodou je přítomnost tužšího bloku cizího materiálu ve rtu ‒ výhodou je právě to, že lze snadno při komplikaci extrahovat s minimálními následky. Někdy se materiál však může zanítit, třeba při horečnatých onemocněních, a je nutné jej odstranit. Výkon lze provést v lokální anestezii.

Také roztok obsahující mikročástečky pevného silikonu se používá pro výplň rtů. Nevýhodou tohoto materiálu je, že dobře prostupuje tkáněmi a v případě řešení asymetriií po takovémto výkonu nelze dost dobře odstranit všechna tato cizí tělíska. Rovněž může vzniknout zapouzdření jednotlivých granul, čímž se vytvoří hmatatelné drobné uzlíky. Proto je užití i této metodiky hraniční.

Zvětšení rtů vytětím bílé kůže

Další metodou plastiky rtů je prosté vytětí bílé kůže nad hranicí červeně, kdy se ret zvětší vlastně vytažením červeně z úst ven a stažením vzniklého defektu stehem. Nevýhoda této metody je, že není vhodná pro krátké rty a že je jizva často patrná, a vytváří tak neohraničený okraj mezi bílou kůží a retní červení. Výkon lze provést v lokální anestezii, jeho indikace – vhodnost ‒ je pro možnost výrazně patrné jizvy hraniční.

Zvětšení rtů posunem sliznice červeně

Na našem pracovišti se používá tzv. technika Lassusové – zvětšení rtů posunem sliznice červeně z dutiny ústní, která byla původně určená k plastice rtů vrozených deformit. Podobnou operací je prostý posun vnitřní sliznice zvaný „VY posun“. Výkon se provádí v lokální anestezii, jeho nevýhodou je, že se vysune sliznice a retní červěň je větší, ale obsah je prázdný a při pohybu se může v místě prodloužení dělat vráska, která vlastně zdvojí ret. Metoda je trvalá. Má však větší rizika správného zhojení sliznice v ústech.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.