Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika očních víček

 

Po operaci

Plastická operace očních víček je ukončena obklady s elastickou kompresí. Po operaci je pacient ještě sledován. Doba této kontroly je závislá na celkovém stavu a na reakci pacienta na operační výkon. Poté ještě v den operace může být na základě rozhodnutí lékaře propuštěn do ambulantního ošetření, bez obkladů, s tmavými brýlemi na očích, ačkoli obklady i na cestu by byly optimální.

Po operaci jsou běžné otoky víček a podkožní krevní podlitiny. Vše se ale během několika dní vstřebá. V průběhu několika dní po operaci doporučujeme klidový režim s pečlivým přikládáním studených obkladů a elastickou kompresí na noc. Optimální doba pro střídání chladných obkladů nebo gelových brýlí je minimálně dvě hodiny. Po 9-14 dnech po operaci odstraňujeme stehy. Po extrakci stehů doporučujeme ještě do 10.-14. dne přikládat chladné obklady, kdykoliv to bude možné. Do běžného životního režimu se mohou pacienti zapojit ideálně po 14 dnech po operaci, po 14 dnech po operaci mohou začít ženy užívat běžnou kosmetiku, na kterou jsou zvyklé. Ke sportování a fyzické zátěži se pacient může vrátit ne dříve než po 4 týdnech. Jizvy po operaci mizí individuálně po 2 týdnech až po 3 měsících.

Všechny tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je pochopitelně individuální a závisí ve velké míře nejen na daných možnostech hojení každého jedince a celkovém pooperačním průběhu, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.

Po každém chirurgickém výkonu je nadmíru vhodné přilepšit si užíváním léku Wobenzym, nebo Phlogenzym. Jsou to léky pro zlepšení průtoku lymfy tělem, urychlují hojivost potenciací (podporou) imunitního systému. Více informací o těchto lécích pro úspěšnější rekonvalescenci naleznete na www.mucos.cz.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.