Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika nosu

 

Po operaci

Pacient má po operaci přiložen na nos sádrovou dlažku. Na našem pracovišti provádíme rhinoplastiku ambulantně. Doma leží operovaný v polosedu na zádech, dýchá ústy, protože nos je zatamponován, a přikládá si studené obklady na oči s kompresí. Není dobré ležet na boku, a tak se doporučuje spát s hlavou mezi dvěma polštáři.

Třetí až čtvrtý den po operaci se dostaví k převazu a po odstranění tamponády může již dýchat nosem. Po odstranění tamponády si nos čistí vlhkými vatovými štětičkami tak často, aby v nosních otvorech nebyla zasychající sekrece, smrkání je nevhodné.

Termín dalšího převazu určí lékař. Je-li proveden takový postup plastiky nosu, kdy se použije nevstřebatelný steh, pak se odstraňuje sedmý až devátý den po operaci. Kontroly dlahy závisejí na operatérovi.

Optimální je, aby byl pacient po celou tuto dobu v blízkosti pracoviště, kde byl operován, a aby necestoval. Dlaha na nose bývá ponechávána asi ještě dalších čtrnáct dní, ale tato doba je závislá na postupu a průběhu operace a na přístupu operatéra a jeho zkušenostech. Po sejmutí dlahy při kontrole je optimální nadále přikládat tuto dlahu na noc po dobu jednoho měsíce, aby si operovaný ve spánku kostru nosu neporanil. Po uplynutí jednoho měsíce se pacient podrobí další kontrole, kde mu jsou také vysvětleny tlakové masáže, které by měl provádět podle instrukcí každé dvě hodiny. Další kontrola stavu pacienta se provádí měsíc a poté každý čtvrtrok až do roku od operace. Teprve v té době lze hodnotit bezprostřední výsledek operace. Proto se rovněž korekce provádějí ne dříve než po jednom roce od operace.

Jeden až dva měsíce nedoporučujeme sportovní ani jiné aktivity, zvláště ty, při nichž může dojít k poranění nebo překrvení nosu. Po dvou měsících však není rekonvalescence ještě zdaleka ukončena. Nos, jako dominanta obličeje, se musí postupně adaptovat na teplo v letním období a na chlad v zimě. V létě nedoporučujeme opalování (nos otéká a může zůstat pigmentovaný). Všeobecně doporučujeme opalování ne dříve než po 3 měsících od jakékoli operace. V zimě je třeba nos chránit před mrazem, protože tu hrozí větší nebezpečí omrznutí. Nos může také více zčervenat. Teprve po prožití všech ročních období lze říci, že tvar nosu je stabilizován.

Po každém chirurgickém výkonu je nadmíru vhodné přilepšit si užíváním léku Wobenzym, nebo Phlogenzym. Jsou to léky pro zlepšení průtoku lymfy tělem, urychlují hojivost potenciací (podporou) imunitního systému. Více informací o těchto lécích pro úspěšnější rekonvalescenci naleznete na www.mucos.cz.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.