Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zvětšení prsou vlastním tukem (autoaugmentace)

 

Základní informace

Zvětšení prsou vlastním tukem, odborně autoaugmentace, je velice moderní a medializovaná metoda. Využívá se v případě decentnějšího a přirozeného zvětšení prsou. Tato metoda má také svůj význam u doplňování tuku do okolí implantátů u pacientek, které mají nižší vrstvu podkoží, a jsou tedy u nich implantáty v prsech patrné. Třetí typ pacientek jsou ty, které nepotřebují zvětšovat prsa, ale pouze doplnit materiál v horních kvadrantech propadlých prsou.

Tato metoda kombinuje odsátí tuku a zvětšení (domodelování) prsou. Výhodou této metody je na pohled i dotek především přirozenost a kombinace zeštíhlení jedné partie a zvětšení objemu partie druhé (prsou). Také výrazně menší chirurgická náročnost než u klasického zvětšení prsou implantáty (po zákroku nezůstávají žádné jizvy, pouze drobné vpichy) a s tím spojená krátká doba hojení a malá bolestivost jsou benefitem.

Je ovšem nutné podotknout, že tato metoda má své limity. Prvním omezením jsou samotné tukové zásoby klientky, jež jsou potřebné pro odebrání tuku, který se do prsou bude implantovat. Pokud je klientka příliš štíhlá, pak se jednoduše nedá z čeho odebrat.

Druhé omezení je pak maximální množství implantovaného tuku, což je okolo 200 ml tuku na každou stranu (v porovnání jako skoro ten nejmenší silikonový implantát). Větší množství by s největší pravděpodobností nestačilo tělo prokrvit a tuková zrna by v prsou odumřela, zapouzdřila se a způsobovala by nerovnosti. Zapouzdřená tuková zrna mohou také mystifikovat svou podobou a mohou vyvolat podezření na nádory, kvůli němuž by klientka byla nucena opakovaně chodit na kontroly a bioptické punkce. Za příhodných podmínek je možné provést zvětšení prsou kmenovými tukovými buňkami. Nespornou výhodou je mnohem nadějnější přihojení tukových buněk v okolí prsní žlázy. Nevýhodou je rozfázování operace, kdy se nejdříve odebere tuk, následně se pošle na specializované pracoviště, kde kmenové buňky vyfiltrují, a teprve pak ještě ten samý den je nutno kmenové tukové buňky implantovat.

 Výkon se provádí odběrem tuku nejlépe z podbřišku, spodin paží, boků a krajin kyčle. Samotný odběr může trvat až 2 hodiny, protože velké množství tuku se odebírá velmi tenkou kanylou tak, aby se následně dal implantovat stejně tenkou jehlou do okolí prsní žlázy (tzv. sendvičová metoda). Tuk se do okolí prsní žlázy implantuje kapku po kapce – tzv. lipografting. Celkový zákrok (odebrání tuku a implantace tuku) může tak trvat až 4 hodiny a provádíme jej na naší klinice výhradně v celkové anestezii.

Po operaci je potřeba prsa i odběrné místa především chladit, a to minimálně 3‒4 týdny. Také nošení kompresivního prádla i na partiích, z nichž se tuk odebíral, a na prsech, je velmi zásadní předpoklad pro dobré zahojení.

 

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI