Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zmenšení prsou

 

Základní informace

Ke zmenšení (redukci) prsou, odborně mammaplastice, se většinou rozhodnou klientky především ze zdravotního důvodu. Velká prsa jsou těžká a ženě mohou způsobovat značné bolesti zad, krční, hrudní a bederní páteře a bolesti hlavy. Výjimkou také nejsou mykotická onemocnění, která se často objevují v místech pod prsy, kde se kůže o sebe tře a zapařuje. Především z těchto důvodů je možné podstoupit tuto operaci za úhradu zdravotní pojišťovnou.

Zmenšení (redukci) prsou vyhledávají především klientky, které mají objemná ňadra již od přírody. Jedná se o vrozenou vadu, kdy jsou prsa velmi zbytnělá, nebo o jejich velký objem při nadváze. Dle objemu prsou se pak tato vada rozděluje na typ zvaný hypertrofie (objem prsou do 1 000 ml), makromastie (objem prsou 1 000‒1 500 ml) nebo gigantomastie (objem prsou nad 1 500 ml). V těchto případech se při redukci prsou musí odebrat část zbytnělé mléčné žlázy.

Mezi další příčiny velkých prsů může patřit velký váhový přírůstek v důsledku obezity nebo hormonálního onemocnění. Taktéž těhotenství a kojení častokrát zapříčiní nežádoucí zvětšení prsů.
Redukce – zmenšení prsou ‒ je spojena i s modelací prsou. Při odstraňování žlázy či tuku z prsou je totiž nutné odstranit přebývající kůži a pak posunout dvorec a bradavku na správné místo, aby prs nabyl lepších estetických kvalit.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI