Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Modelace povislých prsou

 

Průběh operace

Zmenšení prsou vyžaduje minimálně jednodenní hospitalizaci. Je nutné, aby si klientka zajistila na operaci a na zotavení a bezrizikové hojení jeden až dva týdny dovolené.

Před výkonem operatér opět klientku vyšetří a znovu ověří shodnost názorů klientky s předchozí konzultací. Operatér si nafotí výchozí stav pro následné porovnání a dokumentaci zákroku. Následně si operatér předkreslí na prsou postup výkonu.

Modelace prsou trvá v základní podobě (pouze modelace bez zvětšování prsními implantáty či zmenšování prsou) přibližně 2 hodiny a porvádí se v celkové anestezii.

Cílem operace je vyzdvihnutí sesunutých dvorců s bradavkami do horní přirozenější polohy a zároveň redukce nadbytečné kůže, která se prověšením prsou vytvořila. Nadbytečná kůže se odstraňuje vždy z prsu pod dvorcem. Mléčná žláza se následně uzavře do kožní kapsy a celý se prs zašije. Výsledkem je pevnější a kulatější tvar prsou. Po této operaci zůstávají jizvy kopírující řezy, tj. někdy kolem dvorce svisle dolů do strany, ale častěji v řezu okolo dvorců, vertikální řez pod dvorcem a horizontální řez pod prsem. Po zahojení jizev (cca 2 měsíce) je viditelnost řezů minimální.

Po operaci je klientka umístěna na lůžko, kde se probouzí z anestezie. V každém prsu v ráně bývá drén odvádějící sekret vedoucí do lahvičky umístěné většinou na paži, boku operované nebo u postele. Klientka musí být minimálně jeden den v naprostém klidu, aby nedošlo k vytrhnutí drenáže a následným komplikacím. Po probuzení z anestezie hrudník bolí a může se hůře dýchat.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI