Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

"Bezjizvé" zvětšení prsou

 

Základní informace

Zvětšení prsou, odborně „augmentace“, patří k nejčastějším estetickým plastickým operacím. S tímto druhem plastické operace máme již bohaté zkušenosti a používáme ty nejmodernější postupy a nejmodernější typy implantátů tak, aby výsledek byl co nejpřirozenější (tvar a velikost prsou), s minimálními zdravotními riziky a s co nejmenšími jizvami.

Zvětšení prsou se provádí vložením silikonových implantátů, které lze provádět 3 různými řezy. Dva z nich patří k běžné praxi, a to řezem pod prsem a řezem na hranici prsního dvorce v jeho dolní polovině.

Třetí řez patří mezi bezkonkurenčně nejnáročnější a jen málo operatérů si na něj troufne. Jedná se o řez přes pažní jamku čili z axily. Naše centrum Precizia tento řez nabízí a díky našim zkušenostem a výborným výsledkům je u nás velmi žádaný. Obrovskou výhodou tohoto řezu je fakt, že na samotných prsou po operaci nezůstane žádná jizva. Pouze malá jizva se schovává v podpažní jamce, kde při běžném postoji nelze vidět. Proto tento typ operace v naší klinice označujeme jako „bezjizvé zvětšení prsou“. Cílem žen je kromě zvětšení poprsí i touha po maximálně přirozeném vzhledu, aby na nich nebyl vidět ani náznak operace, ani když jsou nahé. Každá jizva, ačkoli dobře zahojená a vybělená, přirozenému vzhledu ubírá a odkrývá skutečnost, že jsou větší prsa výsledkem právě plastické operace. Přestože řez z pažní jamky je značně komplikovanější než ostatní dva postupy a také mnohem časově náročnější, výsledkem je maximálně přirozený výsledek a maximálně zvýšené sebevědomí ženy.

Zvětšení prsou (augmentace) je velmi efektivní plastická operace, která umí výrazně vylepšit vzhled a zvýšit sebevědomí ženy. Jako každá operace s sebou ale přináší určitá rizika. Je proto důležitá předchozí osobní konzultace s naším plastickým chirurgem, který bude zákrok vykonávat.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI