Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika prsu po mastektomii

 

Základní informace

Mastektomie je chirurgický zákrok, při němž se nejčastěji v důsledky diagnostikované rakoviny prsu odstraňuje mléčná žláza buď celá, nebo jen její část. Při odstranění celého prsu se většinou společně s mléčnou žlázou odstraňuje i prsní dvorec a bradavka. Ženy se po tomto zákroku cítí méněcenné se ztrátou ženskosti a fyzické krásy.

V současné době umí rekonstrukční plastická chirurgie vymodelovat prs, který je velikostí a vzhledem podobný stávajícímu prsu klientky. Tento zákrok tedy navrátí pacientce pocit ženskosti a celkově zkvalitní život. Naplánování a metodika rekonstrukce prsu ale vždy vycházejí primárně z doporučení, resp. odsouhlasení operace onkologem pacientky.

Kdy se rekonstrukce prsu provádí

Rekonstrukci prsu lze v některých případech provést souběžně s prováděním mastektomie. Tato okamžitá rekonstrukce se provádí v případě subkutánní mastektomie (odstranění mléčné žlázy se zachováním dvorce, bradavky a kůže) nebo částečných zásahů na prsu. Velkou roli hraje také velikost a vzhled zdravého prsu, dle kterého se bude modelovat. Častěji se ale provádí rekonstrukce prsu s časovým odstupem, a to někdy i několika let, kdy se čeká na stabilizaci pacientky po celkové léčbě rakoviny prsu. Tento čas je právě v režii onkologa.

Typ výplně pro rekonstrukci prsu

Typ výplně nutný pro rekonstrukci prsu se opět odvíjí od radikálnosti mastektomie a od vzhledu zdravého prsu a typu pacientky. Pokud je po mastektomii v prsní oblasti stále dostatek kůže, pak se využívají silikonové implantáty plněné silikonovým gelem. V případě, že není v prsní oblasti dostatek kůže, ale stávající kůže je elastická a kvalitní, pak je možné postupně si kůži „roztahovat“, a vytvořit tak dostatečnou dutinu pro vložení implantátu. Toto se provádí tzv. tkáňovým expandérem, což je silikonový vak uložený pod kůží, který se postupně naplňuje vodným roztokem, a tím se zajišťuje postupné roztahování kůže. V případech, kdy klientka nemá dostatečnou kvalitu kůže pro „roztahování“ nebo má svůj zdravý prs velký a pokleslý, se pro výplň využívá kombinace autogenní tkáně z okolí s implantací silikonové protézy. Autogenní tkáň se získává buď ze strany hrudníku přetočením kožního laloku, nebo vymodelováním „nového prsu“ ze svaloviny podkoží a kůže břicha. Dalším způsobem je pak přetočení širokého zádového svalu s kožním ostrůvkem či jeho odpojení a všití do nového místa na přední stranu hrudníku. Tento způsob je časově a výkonnostně nejnáročnější.

Vytvoření dvorce a bradavky

Po několika měsících od modelace vyplněného laloku se teprve tvoří dvorec a bradavka. Pro tuto část prsu se používá kožní tkáň z klientky s tmavší pigmentací nebo se následně barevně dotetovává.

Metodika, načasování a celkový postup rekonstrukce prsu po mastektomii jsou velmi individuální a vycházejí především ze zdravotního stavu klientky, radikálnosti řezu, vzhledu zdravého prsu, kvality kožní tkáně aj. Nejdůležitější je však doporučení a rozhodnutí ošetřujícího onkologa pacientky.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI