Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Modelace povislých prsou

 

Základní informace

Modelace povislých prsou, odborně mastopexe, je operace, kterou vyhledává stále více žen po narození dětí. V důsledku kojení a velkých hormonálních tělesných změn ztrácí žláza svou pevnost, kůže prsou pružnost a plný tvar (ubývání – atrofie žlázy). Rovněž úbytek váhy a vyšší věk způsobují pokles a ochabnutí prsou. Druhotným projevem je pokles dvorců s bradavkami. Celkově působí prsa „povisle a prázdně“. Ženám se touto skutečností výrazně snižuje sebevědomí. Cvičení ani doplňky stravy nezajistí výrazně lepší výsledek, a proto klientky volí plastickou operaci – modelaci prsou.

Dle výchozího stavu a přání klientky se nemění velikost prsou a pouze se upravuje jejich tvar. V některých případech je ale nutné v důsledku značného úbytku mléčné žlázy objem doplnit prsními silikonovými implantáty, pak se jedná o modelaci spojenou se zvětšením prsou. Modelace prsou se často provádí i v důsledku zmenšování prsou, kde je opět žádoucí zmenšený prs vytvarovat a posunout dvorec s bradavkou do vyšší estetičtější pozice.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI