Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika hráze

 

Průběh operace

Konkrétní operační postup vychází ze stupně poranění a jeho následků. Stupně poranění vychází z porodnické terminologie.

Při I. stupni poranění se natrhne či nastřihne kůže hráze. II. stupeň je vyšší tím, že se natrhne tkáň až ke hranici konečníku, tedy prakticky celá hráz, a III. stupeň kdy se natrhne část konečníkového svalu (nekompletní „trojka“), nebo celý svěrač (kompletní trhlina III. stupně). Všechny trhliny se díky dobré hojivosti přírodou připravené ženy mohou zahojit. Teprve po tom mohou nastat komplikace, které přivedou špatně zhojenou matku k plastickému chirurgovi k operativnímu řešení. Podle jednotlivých úrovní poranění se také mohou okraje různě zhojit.

Většinou tahem svalů, nebo špatným sešitím díky nepřehlednému stavu těsně po porodu dochází ke zhojení při posunu okrajů ran. Toto může vzniknout takzvaným rozpadem hráze, tedy stavem, kdy se zašitá rána infikuje, nezahojí a až rozpadlá se zhojí druhotně po dlouhé době. Vznikají tak nesymetrické, široké jizvy a pochva je volnější. Někdy se nezhojí svaly rodidel, pod jemnou kůží chybí podklad v krajině švu – hráze, kůže se při styku natrhává a stav velice bolí a snižuje se hodnota intimního života ženy (bolesti při styku a pocity volnosti při styku).

Základním principem perineoplastiky po porodu je vytětí jizvy v celém rozsahu až do zdravé tkáně, někdy až hluboko do pochvy. Po vytětí jizvy je stav již přehledný a plastický chirurg je schopen sešít přehledně „to co k sobě patří“ a navrací tak stav téměř ke stavu před porodem. Nikdy stav však nejde úplně vrátit, protože se rodidla porodem roztahují a uvolňují a nevrací se úplně ke stavu jako před porodem.

Vysvětlení operačního postupu je snadné, ale celý postup je složitý a náročný. Plastický chirurg musí mít maximální znalosti anatomie v této oblasti a přehled o možnostech postupu („co a kam přišít“). Pokud zasáhne trhlina do konečníku, už se jedná o multidisciplinární záležitost a operace se musí účastnit i proktolog. Všeobecně je některý z postupů nazýván „plastikou vaginy“, ale jedná se o plastiku zevních rodidel včetně hráze. Sólo plastika vaginy, zvláště u nerodivších žen je velice riziková a zvyšuje pravděpodobnost tzv. bolestivé jizvy, což pak vede k výsledku horšímu, než byl před operací, a proto takový typ operace neprovádíme.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI