Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odsátí tuku - liposukce

 

Základní informace

Odsátí tuku, odborně liposukce (lipos = tuk, suctio = odsávání),  zmenší tukové přebytky téměř na jakékoli části těla. Velmi trendové jsou neinvazivní liposukce. Je nutno podtknout, že tyto typy neinvazivních liposukcí nedosahují ani při jejich opakování zlomku výsledku, kterého je dosaženo jednorázovou invazivní čili chirurgickou liposukcí.

Co lze liposukcí odsát

Mezi nejčastěji poptávané partie pro odsátí tuku bezesporu patří zevní a vnitřní strana stehen, kyčelní a hýžďová oblast, boky, kolena a břicho. Liposukcí lze zredukovat tukový objem i na lýtkách, kotnících, ale rovněž na pažích a podbradku.  Liposukcí se nedoporučuje redukovat velké rovné plochy, jako jsou přední partie stehen a přední partie lýtek, stejně jako tváře. Není totiž možné zaručit, že se v místech po odsátí přebytečného tuku nevytvoří pod kůží nepravidelné nerovnosti, které jsou již prakticky neodstranitelné. Liposukce nevyřeší nadváhu jedince, ale spíše pomůže dotvarovat problematické partie, které ani dietou či cvičením kvůli dědičným dispozicím nelze zfomovat.

Mezi možné dílčí účtované krajiny patří: přední stehna, vtiřní stehna, kyčelní oblast, kolena, lýtka, zevní plochy paží, vnitřní plochy paží. Tyto krajiny jsou párové, ale účtované jako jedna krajina. Mezi další nepárové krajiny patří krajina genitálního ochlupení, podbřišek, nadbřišek, brada.

Metody liposukce

Podle typu instrumentaria a přístrojů k výkonu potřebných dělíme i metodiky operačních výkonů. Vždy je třeba mít přístroj na odsávání (vývěvu). Odtud vede hadice ke kanyle, kterou se tuk odsává. Tuk se odsává přímo kanylou sólo ‒ zde hovoříme o klasické liposukci. Průměr kanyly je od 1 mm do 5‒6 mm. Odtud pojem jehličková metoda při použití malých průměrů. Tento pro operatéra fyzicky namáhavý výkon je však nejdokonalejší a nejcitlivější pro výsledek operace. Manuální liposukce patří k nejlepším a zkušený operatér je schopen provést operaci s minimálním rizikem nerovností. Nepovažujeme za nutné používat moderní přístroje k ulehčení odběru či rozrušení tuku. Jejich efekt se do roka od operace stabilizuje do stejného výsledku jako při standardní klasické liposukci a jejich použití zbytečně zvyšuje klientovi cenu za zákrok.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.