Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prodloužení a rozšíření penisu

 

Základní informace

V současné době stále více mužů vyhledává pomoc plastického chirurga při prodloužení, případně zvětšení objemu penisu. Stále častěji se při prodlužování penisu zároveň i zvětšuje objem penisu.

Neexistuje ideální velikost a tloušťka penisu, a proto snaha vyrovnávat se určitým pseudonormám je hloupost. V případě, že se pro tento zákrok rozhoduje muž kvůli snaze o větší uspokojení partnerky, pak je nutno podotknout, že průměrná délka pochvy je 10–13 cm a že nejvíce citlivá je právě u vchodu poševního. S přihlédnutím k této informaci by neměl zákrok reálný efekt. Tento zákrok je určen především mužům pro zvýšení sebevědomí a spokojenosti s vlastním tělem.

Chirurgické prodloužení penisu může objektivně zvětšit penis v průměru o 2‒3 cm. Výsledek je ovšem vždy individuální. Optický efekt bývá mnohdy vnímán jako větší díky současnému odstranění ochlupení. Prodloužení penisu je patrné jak v klidové, tak i erektilní fázi. Citlivost penisu po operaci není vůbec narušena. Jedinou nevýhodou této operace je ztráta stability penisu při erekci, což se pozná tím, že se nikdy nezdvihne při erekci do takové výše jako před operací a při pohybu se kývá ze strany na stranu.

Zvětšení objemu penisu se provádí vyplněním podkoží vlastním tukem klienta. Penis pak nabývá většího průměru. Tento efekt je ovšem pouze optický a ne funkční, protože samotný tuk neovlivňuje velikost houbovitých těles při erekci. Štíhlému klientovi nelze provést rozšíření vlastním tukem, protože jej není kde odebrat.

Prodloužení, případně zvětšení objemu penisu neřeší sexuální dysfunkce.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.