Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prodloužení a rozšíření penisu

 

Před operací

Jako jedno z prvních předoperačních vyšetření se provádí vyplnění psychologického dotazníku, který zhodnotí psychický stav, ověří důvody a vnitřní přesvědčení vedoucí k tomuto zákroku. V případě příznivých výsledků z psychologického dotazníku odsouhlasí plastický chirurg operaci a doporučí nutná interní a laboratorní předoperační vyšetření. Tato vyšetření zpravidla provádí všeobecný praktický lékař klienta. Je dobré upozornit svého lékaře, aby dodržel naše požadavky na vyšetření. Pokud si však klient přeje operaci utajit svému okolí, pak tato předoperační vyšetření může provést jeden z našich spolupracujících lékařů.

Pokud je vše po zdravotní stránce v pořádku, pak si lékař s klientem sjedná termín operace. V tento moment klient zaplatí zálohu, čímž potvrdí svou motivaci operaci podstoupit a zároveň se z této zálohy kryjí náklady na přípravu operace, a to i v případě, že by se operace neuskutečnila.

Mezi základní předpoklady pro vykonání operace patří zákaz užívat alespoň měsíc před operací následující léky, které snižuji srážlivost krve: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal. Dále nejsou vhodná vazodilatancia, která roztahují cévy.

Konkrétní pokyny týkající se přípravy klientky před operací jí předá lékař při sjednávání termínu operace. Zde jsou Konkrétní pokyny před operací ke stažení.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.