Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika prsní žlázy gynekomastie

 

Základní informace

Zmenšení prsní žlázy u muže, odborně operace gynekomastie (z řeckých slov gyne = žena a mastos = prs), je operace pomáhající mužům s nepříjemnými fyzickými projevy vzniklými v důsledku hormonální dysbalance.

Kdy se nejčastěji projevuje gynekomastie?

Mezi 13.‒17. rokem života probíhají v těle muže hormonální procesy, mj. i v prsních žlázách, nebo později u obézních mužů. Tyto procesy způsobují zvětšení prsní žlázy, zatuhnutí a citlivé zduření pod dvorcem. Po 17. roce by se hormonální procesy měly stabilizovat a tyto nepříjemné projevy vymizet. Někdy se ovšem stane, že fyzické změny neustoupí a naopak se prsní žláza ještě zvětší s doprovodem bolestí. V tomto případě mluvíme o gynekomastii. Tento problém postihuje relativně mnoho mužů, dle zaznemaných statistik se jedná o 30‒40 % v dospělé populaci. U adolescentů je toto procento ještě výrazně vyšší.

Příčina gynekomastie

Příčina vzniku gynekomastie přesně není známa, nicméně prsní žláza se v prenatálním období vyvíjí u obou pohlaví stejně. Další její vývoj nastává právě v období puberty v důsledku hormonů. Pokud má chlapec v tomto období zvýšenou hladina estrogenů (ženské pohlavní hormony) , nebo naopak deficit cirkulujících androgenů (mužské pohlavní hormony),  pak se může vývoj prsní tkáně zaměnit za ženský. Proto zvětšení žlázy a zduření. Další možné příčiny gynekomastie ZDE.

Někteří muži se s gynekomastií sžijí, ale některým tyto fyzické projevy způsobují dyskomfort ve vztahu k vlastnímu tělu, někdy i psychické problémy. V tomto případě je pak vhodné řešit gynekomastii s endokrinologem a až poté případně plastickým chirurgem.

V případě, že máte podezření na gynekomastii a rádi byste si prsní žlázu nechali odstranit, objednejte se na nezávaznou osobní konzultaci, kde vše podrobně probereme.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.