Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika prsní žlázy gynekomastie

 

Příčiny gynekomastie

Gynekomastie má především příčinu v hormonální dysbalanci, kdy u muže převládá vyšší hladina estrogenů (ženské pohlavní hormony), nebo naopak má nižší hladinu cirkulujících androgenů (mužské pohlavní hormony).

Gynekomastie se může také projevit u novorozenců mužského pohlaví, kteří si v těle přenáší větší množství ženských hormonů ze své matky. Většinou po pár týdnech vymizí.

Také muži obézní a i po 60. roce života mohou pozorovat zvětšování a zduřování prsní žlázy. Příčinou je degenerace pohlavních buněk, které produkují androgeny.

Více než polovina případů gynekomastie je způsobena léky (například některé léky na vředové či srdeční choroby, dále pak hormony a někdy i steroidní anabolika).

Gynekomastie může být vedlejším projevem mnoha onemocnění, jako jsou nádory nadledvin, hepatocelulární karcinom, hematom, lymfomy, nádory plic či v oblasti hypotalamu a hypofýzy. Také metabolická onemocnění, jako jsou jaterní cirhóza, selhání ledvin či obezita. Velmi častou příčinou gynekomastie jsou různé dysfunkce štítné žlázy.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.