Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika prsní žlázy gynekomastie

 

Po operaci

Po operaci je klient umístěn na lůžko, kde se probouzí z anestezie. V každé ráně bývá drén odvádějící sekret vedoucí do podtlakové nádoby umístěné většinou na paži, boku operovaného nebo u postele. Klient musí být minimálně jeden den v naprostém klidu našeho pracoviště ke kontrole odpadu z drénů, a aby nedošlo k vytrhnutí drenáže a následným komplikacím. Po probuzení z anestezie hrudník bolí a může se hůře dýchat.

Během 24 hodin od operace jsou odstraněny drény a prsa jsou převázána elastickým obvazem nebo kompresivním návlekem. Tím se brání krvácení a otoku prsou. Po převazu bývá klient propuštěn do domácího ošetření s pokyny pro následující dny. U pacientů, kteří žijí ve větší vzdálenosti od pracoviště, je vhodné zajistit ubytování, anebo prodloužit hospitalizaci v některém z doporučených lékařských zařízení alespoň na 4‒5 dní.

V prvních čtrnácti dnech se provádějí kontroly podle individuální potřeby každého klienta, později pravidelně po jednom až třech měsících. Odstraňování stehů bývá po 11-14 dnech, jsou-li stehy vstřebatelné, není toto nutné.

První měsíc po operaci se nedoporučuje zvýšená fyzická námaha. Koupání ve vodě v tomto období není vhodné, lze až 3 měsíce po operaci. Sprchy se naopak doporučují již třetí pooperační den. Rok po operaci doporučujeme první kontrolu prsou ultrazvukem na jakémkoli chirurgickém oddělení. I v budoucích letech by se měl pacient podrobit kontrole alespoň jednou do 1‒2 let. Do běžného režimu se může klient zařadit cca od 2.‒3. pooperačního týdne.

Po každém chirurgickém výkonu je nadmíru vhodné přilepšit si užíváním léku Wobenzym, nebo Phlogenzym. Jsou to léky pro zlepšení průtoku lymfy tělem, urychlují hojivost potenciací (podporou) imunitního systému. Více informací o těchto lécích pro úspěšnější rekonvalescenci naleznete na www.mucos.cz.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI