Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obřízka

 

Základní informace

Mužská obřízka, odborně cirkumcize, spočívá v částečném nebo celkovém odstranění předkožky a vytvarování přišitím okraje ponechané kůže ke zúžení krajiny penisu pod žaludem.

Tento zákrok vyhledávají muži zpravidla z několika důvodů. Prvním důvodem je onemocnění zvané fimóza, při němž kvůli chronickému zánětu předkožky nelze předkožku přetáhnout přes žalud směrem výše nad žalud. Fimóza vzniká často nečekaně při zánětu předkožky, při němž způsobuje potíže ve smyslu tuhého bolestivého prstence na zevním, či vnitřním listu předkožky. V těchto případech vzniká u mužů s fimózou psychický blok pro sexuální styk a negativně to ovlivňuje vztah s partnerkou.

Někdy dojde, převážně v útlém věku chlapce ke slepení vnitřního listu předkožky se žaludem. To způsobuje pod předkožkou hromadění sekrece, která se nazývá smegma a je příčinou infekcí, zánětů, srůstů a velké bolestivosti, především pak při erekci.

Nejnebezpečnější situace nastává, když se předkožka násilím přetáhne a nejde ji stáhnout zpět. V této situaci dochází k tomu, že tepna krev do žaludu vcelku dobře odvádí, je však omezen odvod krve měkčími žílami, žalud postupně natéká, pevná smyčka tuhé jizevnaté tkáně svírá žalud ještě více. Situace je značně bolestivá a nebezpečná, protože může vést až k odúmrtí žaludu. V případě zaškrcení (parafimózy) je nutno IHNED vyhledat lékařskou pomoc, nejlépe na urologickém pracovišti.

Případy fimózy jsou záležitostí především smluvních urologických pracovišť, ale v posledních letech stále přibývá zájemců i na pracovištích estetických. Plastický chirurg vnáší do výsledku i nádech estetičnosti, na niž si často i muži potrpí. Někteří klienti vyhledají esteticko-plastické pracoviště pro obřízku z důvodu zlepšení sexuální rozkoše. Obřezaný žalud totiž ztrácí do jisté míry svou výraznou citlivost a oddaluje vyvrcholení, čímž se zvýší kvalita pohlavního aktu. Obřízku někteří muži volí z hygienických důvodů, neboť pod předkožku se snadno dostane zbytek moči, sekretu či spermatu, a hygiena je tak složitější. Dalším podnětem jsou pak náboženské důvody.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.