Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Implantace varlat

 

Průběh operace

Ve většině případů má klient již jizvu v třísle, skrze kterou se prováděla v dětství operace odstranění nesestoupeného varlete i se semenným provazcem kvůli možnému výskytu nádoru, který je u nesestoupeného varlete pravděpodobný. Právě touto jizvou (inguinální přístup – z oblasti třísla) se vypreparuje kanál pro náhradní, silikonové, řádně vyměřené varle. Některé implantáty mají poutko, kterým se implantát varlete připevní do šourku. Na našem pracovišti preferujeme ovšem implantáty bez poutka, protože poutko je na dotyk cítit. V tomto případě fixujeme implantát varlete řádným sešitím v kanálu, aby se zabránilo nežádoucímu cestování varlete.

 V případě, že klient v třísle jizvu z dětství nemá, vytváří se na stejném místě řez, „jako na kýlu“, nebo na zadní ploše šourku (skrotální přístup – z oblasti šourku), tak aby jizva nebyla vidět. Operační postup je pak podobný.

Výkon se nejčastěji provádí v celkové anestesii. Někdy lze zvolit po domluvě a dobrém stavu klienta i anestezii lokální a jedná se tedy o jednodenní, v případě dobré reakce operovaného i ambulantní výkon.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI