Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika nosu

 

Základní informace

Plastika nosu, odborně rhinoplastika, není jen estetickým zákrokem, ale může také zlepšit nebo upravit i jednu z funkcí tohoto orgánu, čili dýchání. Estetický a funkční význam plastiky nosu výrazně zlepšuje psychický stav operovaného, zbavuje ho komplexů a přispívá k jeho tělesné a duševní harmonii.

Plastická operace nosu může probíhat pouze na měkké části, čili hrotu nosu, nebo může být komplexnějšího a náročnějšího charakteru, kdy je nutné rovněž měnit tvar samotné kostry nosu. Velkou roli při rozhodování postupu rhinoplastiky hraje i celková mohutnost kostry pacienta, která určuje limity při samotném zmenšování nosu. Není možné klientovi s velkou konstitucí vytvořit malý nos, který by výrazně změnil vzhled člověka. Také kvalita kůže, její pórovitost, rozhoduje o limitech operace nosního hrotu. Někdy je vada zevního nosu komplikována vybočením nosní přepážky, asymetrií nosních skořep nebo chronickým zduřením sliznice nosních cest dýchacích, a proto je na místě v těchto případech spolupracovat se specialistou ORL (ušní nosní krční – otorhinolaringologie) v podobě dalšího vyšetření nebo i spoluúčasti při operaci.

Na naší klinice Precizia se specializujeme i na komplementární zákroky v rámci operace nosu, které současně umějí opticky zvětšit rty. U rhinoplastik však neexistuje jednotná šablona postupu operace pro všechny klienty a je nutné každé zmenšení či přetvarování nosu řešit velmi individuálně.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI