Upozornění!
Souhlasím Zrušit
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plastika stydkých pysků

 

Průběh operace

Prakticky existují dva operační přístupy pro labioplastiku ‒ zmenšení malých stydkých pysků.

První typ labioplastiky je podélné odstranění okrajů malých stydkých pysků. Celý okraj stydkého pysku se sestřihne a potom v celém rozsahu zašije. Výhodou tohoto typu labioplastiky je jeho jednoduchost a rychlost. Většinou se neobjevují změny v zabarvení okraje pysků. Nevýhodou tohoto typu labioplastiky je častější ztráta tzv. intimní citlivosti na periferii pysku, který je známý tím, že je za poštěváčkem nejcitlivější erotogenní zónou. Sestřižením okraje pysku se odstraní ta nejjemnější nervová zakončení. Další nevýhodou je rizikovost prasknutí jizvy při porodu na kterémkoli místě. Poslední nevýhodou je, že po výkonu vynikne krajina kapucky poštěváčku a rodidla mohou být pak nesymetrická, atypicky tvarovaná, čili také nelíbivá.

Druhým způsobem labioplastiky je takzvaná „klínovitá excize“, čili zmenšení, vytětím klínu do malého stydkého pysku v tom nejvyšším místě. Prostor po odstranění klínu se sešije, vzniká příčná jizvička na pysku, ale nepoškodí se nervová zakončení okolí a citlivost je zachována. Místa, kde operatér provádí vytětí klínu, jsou různá a tyto modifikace jsou závislé jednak na tvaru stydkých pysků, jednak i na metodice jednotlivých operatérů. Výsledkem jsou různě umístěné jizvičky po operaci. Někdy může dojít k patrnému „schodu“ v pigmentaci stydkého pysku. Toto zbarvení často časem zaniká a na stydkých pyscích je jizvička neznatelná.

Oběma postupy labioplastiky lze provádět i vrozené vady malých stydkých pysků ve smyslu asymetrie velikosti.

Třetí možností, jak zaručit schování malých stydkých pysků pod velké stydké pysky, je zvětšení velkých stydkých pysků, a to implantací vlastního tuku. Tento způsob je nejméně invazivní a je doporučován především velmi štíhlým ženám. Problémem je hlavně to, že štíhlé ženy nemají moc dárcovského tuku k vyplnění a je obtížné chlazení po operaci.

Výkon se provádí všemi typy anestezií. Rozhodnutí o typu anestezie většinou zůstává na operatérovi po dohodě s pacientem. Podle našich zkušeností je při dobré komunikaci s klientkou optimální lokální anestesie včetně prakticky okamžitého odchodu po výkonu domů, avšak vždy v doprovodu.  Těsně po labioplastice se zajistí plynulý chladný tlak v rozkroku nad čtverci či sterilní vložkou.

Objednat konzultaci

V případě, že vážně uvažujete o některém ze zákroku estetické plastické chirurgie, pak se prosím objednejte na nezávaznou osobní konzultaci s naším špičkovým plastickým lékařem MUDr. Davidem Tomáškem. Na konzultaci s Vámi probere a zhodnotí Váš problém a podrobně představí možné metodiky zákroku. Cena konzultace činí 500 Kč bez ohledu na její trvání.

V případě předložení paragonu o provedené konzultaci ke stejnému zákroku z jiného pracoviště Vám konzultaci nebudeme účtovat, a bude tedy zcela ZDARMA.
Cenu konzultace lze uhradit pouze v hotovosti.

 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby společnost Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. IČ: 27240983, se sídlem Praha 11-Chodov, Konstantinova 1479/1, PSČ 149 00, jako správce zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb správce e-mailem či prostřednictvím SMS zpráv. Vaše údaje budou zpracovávány do doby naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat elektronicky zasláním e-mailové zprávy na adresu info@precizia.cz nebo písemně na adrese správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Další kontaktní údaje správce naleznete na www.precizia.cz.

Beru na vědomí, v případě využití služeb centra Precizia (estetická a plastická chirurgie) mohou být mé osobní údaje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci farmakovigilance předány držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným orgánům veřejné moci v ČR i v zahraničí. V ostatních případech nejsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), zejména svého práva požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, práva na opravu či doplnění nepřesných údajů, práva na výmaz osobních
 
 
Nelze přečíst? Změnit obrázek.

Neváhejte s konzultací – pomůžeme Vám!

V případě, že uvažujete o některém ze zákroků estetické plastické operace,
doporučujeme objednat se k nám na zcela nezávaznou osobní konzultaci,
kde s Vámi náš špičkový plastický chirurg MUDr. David Tomášek
podrobně projedná Váš problém a navrhne možná řešení. OBJEDNAT KONZULTACI